NOTA: Màxim 2 arrossos / deus diferents per taula amb reserva i “encàrrec”