Precio: 60 € pp

- Ensalada de la casa - Gamba de Denia (250 gr.)

-Arroz a banda / negro ó Arroz de “senyoret” ó Fideus rosetjats / negros

- Postre de la casa - Café y licor digestivo ó cava