- Ensalada de la casa 

- Gamba de Denia (250 gr)

- Arroz a banda / negro o arroz de “senyoret” o fideus rosetjats / negros

- Postre de la casa 

- Café y licor digestivo o cava